angli.com
Ewa Zielińska - tłumaczenia
ul. Baśniowa 8/64D
20-807 Lublin
tel. 502 681 228
adres e-mail: ewa.zielinska@interia.com
NIP 7122685675
REGON 380798472
Ochrona Danych Osobowych:
Wysłanie wiadomości jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez nadawcę wiadomości na przetwarzanie danych osobowych przez angli.com Ewa Zielińska tłumaczenia. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/32 z 04.05.2016) informuję, iż:
• Administratorem danych jest angli.com Ewa Zielińska – tłumaczenia 20-807 Lublin ul. Baśniowa 8/64D NIP 7122685675 REGON 380798472
• Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez angli.com Ewa Zielińska – tłumaczenia jest art. 6 ust. 1 lit b, c RODO;
• Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w zakresie świadczonych przez siebie usług.
• Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie realizacji zlecenia.
• Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia    sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe przyjęcie zlecenia przez angli.com Ewa Zielińska tłumaczenia.